header

SKADETEKNIKGRUPPEN

Vi erbjuder kvalificerade utredningstjänster och entreprenadverksamhet inom fastighetsbranschen, framförallt inom fukt- och inomhusmiljöproblematik i byggnader.

Vi arbetar enligt moderna och miljöriktiga metoder och med hög kunskap och lång erfarenhet förebygger vi negativa miljöstörningar och skapar förutsättningar för hållbarhet och ökad miljöprestanda för er.

Kontakta oss gärna när du behöver hjälp med ditt problem!

Vi arbetar inom följande områden:

  UTREDNINGSTJÄNSTER


 • Skadeutredning av fukt-, vatten- och brandskador
 • Miljöinventering inför ombyggnad/rivning.
 • Täthetsprovningar av hus, ventilerade golv m.m.
 • Termografering
 • Luftprovtagning, kemiska, partikulära m.fl.
 • Kontrolluppdrag, teknisk provning, uppföljning entreprenader
 • Fukt, partikel och radonmätning.
 • Mikrobiella analystjänster av materialprov

  ENTREPRENADVERKSAMHET


 • Avfuktningsarbeten fukt- och vattenskador
 • Permanenta avfuktningsinstallationer
 • Uthyrningsavfuktare
 • Avfuktning med värmestavar
 • Luktsaneringar, kemisk och maskinell
 • Sanering av hussvampskador
 • Mögelsaneringar
 • Övriga saneringsentreprenader