header

OM OSS

Skadeteknikgruppen grundades 2009 av Ulf Gunnarsson och Olof Robertsson. Företaget erbjuder kvalificerade utredningstjänster och entreprenadverksamhet inom fastighetsbranschen, framförallt inom fukt- och inomhusmiljöproblematik i byggnader.

Samtliga anställda i bolaget har god utbildning inom området. De flesta i vår personal är: